Echipa medicală Vista Vision - Policlinica Baia Mare

DR. POPESCU ALEXANDRU

Medic Specialist Urolog

DR. NICOARĂ SERGIU

Medic Specialist Chirurg

DR. SIMA DIANA

Medic Specialist Diabetolog

DR. OFRIM DANIELA

Medic Primar Diabetolog

DR. STANCU RAMONA

Medic Specialist Endocrinolog

DR. BOGDAN DĂNILĂ

Medic Specialist Cardiolog

DR. PAL ANNAMARIA

Medic Primar Anestezist

DR. EMBER ANDREEA

Medic Specialist Cardiolog

DR. ROIBU IURIE

Medic Specialist Gastroenterolog

DR. IOJA ILDIKO

Medic Specialist Neurolog

DR. VANCIU LILIANA

Medic Specialist Psihiatru

DR. BALC IOANA

Medic Specialist Dermatolog

DR. OLARIU IOAN

Medic Primar Dermatolog

DR. OLARIU DANIELA

Medic Primar Chirurg Plastician

DR. BĂBAŞ IRINA

Medic Specialist Gastroenterolog

DR. ONȚ FLAVIA

Medic Specialist Chirurgie Plastică

Close Menu