Privacy Policy

Informații generale

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Vista Vision SRL (J35/2520/2006, RO 18910556), cu sediul în Timişoara, str. I. Plavoșin, nr. 13, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al site-ului, SC Vista Vision SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / sesizări, în măsura în care ne contactați în acest scop.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al website-ului, SC Vista Vision SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Vista Vision SRL prin intermediul site-ului.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră pe site.

Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Vista Vision SRL de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care se prelucrează datele

Ca principiu, SC Vista Vision SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Vista Vision SRL (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, etc).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Vista Vision SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Vista Vision SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Vista Vision SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Vista Vision SRL în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC Vista Vision SRL prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC Vista Vision SRL pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

Potrivit art. 15-21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

 • să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;
 • să solicitați rectificarea acestora;
 • să solicitați ștergerea acestora;
 • să obțineți restricționarea prelucrării datelor;
 • să vă opuneți prelucrării datelor;
 • să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Vă informăm că aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct.

Aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care vă veți opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Pentru exercitarea drepturilor și / sau retragerea consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

 • prin e-mail la adresa: dataprotection@vistavision.ro
 • prin poștă la adresa: Timișoara, str. I. Plavoșin, nr.13, jud.Timiș CP 300367
 • la nr. de telefon (apel gratuit) 0 800 884 782 - în intervalul luni-vineri 09:00-17:00 și aâmbătă între orele 09:00-12:00.

Pentru mai multe informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al SC Vista Vision SRL, ce poate fi contactat la adresa de e-mail dataprotection@vistavision.ro.

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile regulamentului.